مطلب زیر به نقل از وبلاگ بهار بیا می باشد:

اخیرا زمزمه هایی به گوش می رسد که اقتصاد مقاومتی همان ریاضت اقتصادی در حال گسترش در غرب و فضای اقتصاد کاپیتالیستی است. بنابر این برای نشان دادن تفاوت شرایط اقتصادی ایران و غرب و عظمت تدبیر دیرپای امام خامنه ای در برابر دستپاچگی و بی تدبیری طراحان اقتصادی غرب، نکاتی کوتاهی تقدیم می شود.

الف. ریاضت اقتصادی یا اقتصاد ریاضتی؟ ابتدا اینکه بین ریاضت اقتصادی (Austerity plan) و اقتصاد ریاضتی تفاوت است. در ریاضت اقتصادی، مردم سختی اقتصادی تحمل می کنند و چه بسا اقتصاد هم بهبودی نیابد؛ مثل آنچه در یونان اتفاق افتاده است. اما اگر هوشمندی به خرج داده شود، به جای وارد کردن سختی به مردم، متفکرین ریاضت می کشند تا برنامه های اقتصادی ای طراحی کنند که هم به مردم فشار نیاورد و هم اقتصاد بهبود یابد. به هر حال اقتصاد ریاضتی ویژگی هایی دارد که به برخی از آن ویژگی های اصلی اشاره می شود:

1. شرایط رویش طرح ریاضت اقتصادی: در شرایط کسری بودجه، بحران اقتصادی و شیب تند سقوط شاخص های اقتصادی.

2. هدف طرح ریاضت اقتصادی: کاهش هزینه های خود و جبران کسری بودجه.

ب. مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی؟ مقاومت اقتصادی هم به معنای آن است که بار سختی مشکلات اقتصادی بر روی دوش مردم قرار بگیرد نه طراحان برنامه های اقتصادی و دستگاه اجرایی. اما اقتصاد مقاومتی آن است که بار سختی ها بر دوش طراحان، برنامه ریزان و مجریان طرح اقتصادی است و مسلما تفاوت فاحشی بین این دو طرح است. اینک به مولفه های اصلی «اقتصاد مقاومتی» نگاهی می اندازیم:

1. شرایط رویش طرح اقتصاد مقاومتی: درهم شکستن موانع دست یابی به افقهای شکوفای اقتصادی؛ در این راستا امام خامنه ای می گوید: «كشور دارد پیشرفت میكند. ما افقهاى بسیار بلند و نویدبخشى را در مقابل خودمان مشاهده میكنیم. خب، بدیهى است كه حركت به سمت این افقها، معارضها و معارضه‌‌‌هائى هم دارد. بعضى از این معارضه‌‌‌ها انگیزه‌‌‌هاى اقتصادى دارد، بعضى انگیزه‌‌‌هاى سیاسى دارد؛ بعضى منطقه‌‌‌اى است، بعضى بین‌‌‌المللى است.»

2. هدف طرح اقتصاد مقاومتی؛ امام خامنه ای یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی را چنین بیان می کند: «اقتصاد مقاومتى ... ؛ یعنى اقتصادى كه همراه باشد با مقاومت در مقابل كارشكنى دشمن، خباثت دشمن؛ ... همین شركتهاى دانش‌‌‌بنیان ... یكى از بهترین مظاهر و یكى از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است.»

نقل قول های مستقیمی که در بخش مولفه های «اقتصاد مقاومتی» در جدول زیر آمده است، از بیانات امام خامنه ای در پایگاه مجازی دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای است.

  مولفه های ریاضت اقتصادی

مولفه های اقتصاد مقاومتی

1

کاهش مستقیم حقوق ها

عدم کاهش درآمدها بلکه افزایش درآمدها: «هدفمند كردن یارانه‌ها هم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملى است؛ كه اینها میتواند هم رونق ایجاد كند - در تولید، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود»

2

کاهش غیر مستقیم حقوق ها از راه افزایش مالیات

عدم افزایش مالیات؛ بلکه کاهش مالیات برای برخی از بنگاه های تولیدی

3

کاهش و حذف برخی از خدمات عمومی

عدم کاهش خدمات عمومی، بلکه افزایش خدمات عمومی مانند طرح پزشک خانواده و ...

4

کم مصرف کردن به دلیل فقر و نداری و از سر ناچاری

«مسئله مدیریت مصرف، یكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیر دولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه كنند؛ كه این واقعاً جهاد است. انسان میتواند ادعا كند كه این اجر جهاد فى‌سبیل‌اللّه‌ را دارد.»

5

روی آوردن مردم به کالاهای خارجی به ویژه چینی به دلیل قیمت پایین آن

از تولید داخلى استفاده كنیم؛ این را همه‌ى دستگاه‌هاى دولتى توجه داشته باشند - دستگاه‌هاى حاكمیتى، مربوط به قواى سه‌گانه - سعى كنند هیچ تولید غیر ایرانى را مصرف نكنند؛ ... خود مردم راه مصرف كالاهاى خارجى را ببندند.

6

حذف فرصتهای شغلی

عدم حذف فرصت های شغلی بلکه افزایش آن: «دلیل دومِ ما كه امروز كار برامان مهم است، كارآفرینى مهم است، این است كه ما امروز در مقابل یك فشار جهانى قرار داریم. دشمنى وجود دارد در دنیا كه میخواهد با فشار اقتصادى و با تحریم و با این كارهائى كه شماها میدانید، سلطه‌ى اهریمنى خودش را برگرداند به این كشور... ما باید یك اقتصاد مقاومتىِ واقعى در كشور به وجود بیاوریم. امروز كارآفرینى معناش این است.»

7

افزایش ناامنی اقتصادی، کاهش تولید و سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها

افزایش امنیت اقتصادی، تولید، جذب سرمایه گذاری حتی رشد سرمایه گذاری خارجی

8

کاهش بودجه های عمرانی و سرمایه گذاری و در نتیجه طولانی شدن مدت زمان مورد نیاز برای بهره برداری و برگشت سرمایه های هزینه شده در طرح ها و ناگزیری دولت در تصمیم های مقطعی و خلق الساعة

«استفاده‌ حداكثرى از زمان و منابع و امكانات. از زمان باید حداكثر استفاده بشود. طرحهائى كه سالهاى متمادى طول میكشید، امروز خوشبختانه با فاصله‌ى كمترى انسان مى‌بیند كه فلان كارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره‌بردارى رسید. ...تصمیمهاى خلق‌الساعه[1] و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هائى است كه به اقتصاد مقاومتى وارد میشود و به مقاومت ملت ضربه میزند.»

9

حرکت دولتی سازی شرکت های ورشکسته از طریق خرید سهام افراد مانند حرکت عجیبی که در جریان بحران اقتصادی آمریکا رخ داد.

عدم دولتی سازی بلکه خصوصی سازی اقتصاد: «اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاستهاى اصل ۴۴ كه اعلام شد، میتواند یك تحول به وجود بیاورد؛ و این كار باید انجام بگیرد.»

10

افزایش ناامنی اجتماعی و جنبش های اعتراضی

«اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى كرد. ... هدفمند كردن یارانه‌ها هم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملى است؛ كه اینها میتواند هم رونق ایجاد كند - در تولید، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود؛ اینها مایه رشد تولید كشور، رشد اقتصادى كشور، مایه اقتدار یك كشور است. با رشد تولید، یك كشور در دنیا اقتدار حقیقى و آبروى بین‌المللى پیدا می كند.»

11

وابستگی به استقراض و وامهای ربوی از بانکهای خارجی

«كاهش وابستگى به نفت یكى دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. این وابستگى، میراث شوم صد ساله ماست.»

12

بی ثباتی سیاسی و مخدوش شدن استقلال و اقتدار کشور

«یك واقعیت دیگر هم این است كه اگر كشور در مقابل فشارهاى دشمن - از جمله در مقابل همین تحریمها و از این چیزها - مقاومت مدبرانه بكند، نه فقط این حربه كُند خواهد شد، بلكه در آینده هم امكان تكرار چنین چیزهائى دیگر وجود نخواهد داشت»

13

علائمی که تاکنون از اجرای طرح اقتصاد ریاضتی در یونان گزارش می شود، موفقیت چندانی را نشان نمی دهد.

«به نظر ما طرحهاى «اقتصاد مقاومتى» جواب میدهد. همین مسئله سهمیه‌بندى بنزین كه اشاره كردند، جواب داد. اگر بنزین سهمیه‌بندى نمیشد، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر میرفت. ... اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى كرد.»


 تصویر این جدول را از 
اینجا دریافت کنید
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. درایت امام خامنه ای در جهت دهی به فضای کلان اقتصادی کشور در طی شیب نرم با فرهنگ سازی: «ما چند سال پیش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كردیم. ... اقتصاد كشور ما براى آنها نقطه مهمى است. هدف دشمن این بود كه بر روى اقتصاد متمركز شود ... این شعارهاى سال حلقه‌هائى بود براى ایجاد یك منظومه‌ى كامل در زمینه مسائل اقتصاد؛ یعنى اصلاح الگوى مصرف، مسئله‌ى جلوگیرى از اسراف، مسئله‌ى همت مضاعف و كار مضاعف، مسئله جهاد اقتصادى، و امسال تولید ملى و حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى.»


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic